credit

  • Vì tụi tui không có nhiều thời gian để làm nhanh các truyện, cập nhật hoặc trực ở, WordPress thường xuyên nên cách nhanh nhất để liên lạc và xem thông tin nhanh nhất là truy cập vào  Facebook Page của nhóm!! 
  • Có thể đóng góp ý kiến/ truyện tại mục Request!
  • Link download sẽ có khi truyện hoàn thành.
  • Để đọc Okosama Star vui lòng vào post Details của truyện để biết thêm thông tin!
  • PLEASE READ:   HIỆN TẠI NHÓM TỤI TUI ĐÃ TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG, VÌ LÍ DO RIÊNG. CÁM ƠN CÁC ĐỌC GIẢ ĐÃ ỦNG HỘ TỤI TUI TRONG THỜI GIAN QUA. TỤI TUI SẼ QUAY TRỞ LẠI KHI ỔN ĐỊNH MỌI THỨ. HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI VÀO MỘT NGÀY KHÔNG XA. 

  • MỌI VẤN ĐỀ SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT THÔNG QUA EMAIL: vtt60ld@gmail.com

  • Cập nhật lần cuối 19/06/2018
Advertisements

Hate Hate Hate – Chapter 1 *New!

Eyljc2bk o

Details

Scans by ExiledRebelsScanlation

Dành yêu thương và ủng hộ cho TOFU tại đây!!

Có thể bấm link này để DONATE  – hoặc – Link này là xem quảng cáo!

Xin nhắc lại đây chỉ là DONATE :<

Tiếp tục đọc

Ore Higaisha – Chap 4.

Details
Dành yêu thương và ủng hộ cho TOFU tại đây!!

Có thể bấm link này để DONATE  – hoặc – Link này là xem quảng cáo!

Xin nhắc lại đây chỉ là DONATE:<
Tiếp tục đọc

Ore Higaisha – Chap 3.

Details
Dành yêu thương và ủng hộ cho TOFU tại đây!!

Có thể bấm link này để DONATE  – hoặc – Link này là xem quảng cáo!

Xin nhắc lại đây chỉ là DONATE:<
Tiếp tục đọc

Coyote – Sweet Days (Extra)

[SDS] Coyote - Ch01 - 00

Details

Dành yêu thương và ủng hộ cho TOFU tại đây!!

Có thể bấm link này để DONATE  – hoặc – Link này là xem quảng cáo!

Xin nhắc lại đây chỉ là DONATE:<
Tiếp tục đọc

Coyote – Scene 4

[SDS] Coyote - Ch01 - 00

Details

Dành yêu thương và ủng hộ cho TOFU tại đây!!

Có thể bấm link này để DONATE  – hoặc – Link này là xem quảng cáo!

Xin nhắc lại đây chỉ là DONATE:<
Tiếp tục đọc

Sankaku Opera – Chap 5.

Rpkg3e5n

Details

Dành yêu thương và ủng hộ cho TOFU tại đây!!

Có thể bấm link này để DONATE  – hoặc – Link này là xem quảng cáo!

Xin nhắc lại đây chỉ là DONATE:<

Tiếp tục đọc

Sankaku Opera – Chap 4.

V1rmho2y

Details

Dành yêu thương và ủng hộ cho TOFU tại đây!!

Có thể bấm link này để DONATE  – hoặc – Link này là xem quảng cáo!

Xin nhắc lại đây chỉ là DONATE:<

Tiếp tục đọc

Escape Journey – Extra+Papers (End)!

d193d-escape_journey_c01_01

Details

Dành yêu thương và ủng hộ cho TOFU tại đây!!
Có thể bấm link này để DONATE  – hoặc – Link này là xem quảng cáo!

Xin nhắc lại đây chỉ là DONATE:<

Tiếp tục đọc

Escape Journey – Chap 6!

d193d-escape_journey_c01_01

Details

Dành yêu thương và ủng hộ cho TOFU tại đây!!
Có thể bấm link này để DONATE  – hoặc – Link này là xem quảng cáo!

Xin nhắc lại đây chỉ là DONATE:<

Tiếp tục đọc

Escape Journey – Chap 5!

d193d-escape_journey_c01_01

Details

Dành yêu thương và ủng hộ cho TOFU tại đây!!
Có thể bấm link này để DONATE  – hoặc – Link này là xem quảng cáo!

Xin nhắc lại đây chỉ là DONATE:<

Tiếp tục đọc