credit

  • Vì tụi tui không có nhiều thời gian để làm nhanh các truyện, cập nhật hoặc trực ở, WordPress thường xuyên nên cách nhanh nhất để liên lạc và xem thông tin nhanh nhất là truy cập vào  Facebook Page của nhóm!! 
  • Có thể đóng góp ý kiến/ truyện tại mục Request!
  • Link download sẽ có khi truyện hoàn thành.
  • Để đọc Okosama Star vui lòng vào post Details của truyện để biết thêm thông tin!
  • PLEASE READ:   “TẠM THỜI QUÁ TRÌNH ĐANG BỊ GIÁN ĐOẠN DO MỌI NGƯỜI ĐỀU BẬN VIỆC, KHÔNG CÓ THỜI GIAN NÊN TRUYỆN SẼ RA RẤT CHẬM, MÌNH HI VỌNG MỌI NGƯỜI VẪN ỦNG HỘ TỤI MÌNH. NẾU CÓ THỜI GIAN RÃNH THÌ CỘNG TÁC HOẶC GIA NHẬP VÀO NHÓM ĐỂ GIÚP ĐỠ TỤI MÌNH NHÉ!”
  • Cập nhật lần cuối 19/05/2017
Advertisements

Hate Hate Hate – Chapter 1 *New!

Eyljc2bk o

Details

Scans by ExiledRebelsScanlation

Dành yêu thương và ủng hộ cho TOFU tại đây!!

Có thể bấm link này để DONATE  – hoặc – Link này là xem quảng cáo!

Xin nhắc lại đây chỉ là DONATE :<

Continue reading

Ore Higaisha – Chap 4.

Details
Dành yêu thương và ủng hộ cho TOFU tại đây!!

Có thể bấm link này để DONATE  – hoặc – Link này là xem quảng cáo!

Xin nhắc lại đây chỉ là DONATE:<
Continue reading

Ore Higaisha – Chap 3.

Details
Dành yêu thương và ủng hộ cho TOFU tại đây!!

Có thể bấm link này để DONATE  – hoặc – Link này là xem quảng cáo!

Xin nhắc lại đây chỉ là DONATE:<
Continue reading

Coyote – Sweet Days (Extra)

[SDS] Coyote - Ch01 - 00

Details

Dành yêu thương và ủng hộ cho TOFU tại đây!!

Có thể bấm link này để DONATE  – hoặc – Link này là xem quảng cáo!

Xin nhắc lại đây chỉ là DONATE:<
Continue reading

Coyote – Scene 4

[SDS] Coyote - Ch01 - 00

Details

Dành yêu thương và ủng hộ cho TOFU tại đây!!

Có thể bấm link này để DONATE  – hoặc – Link này là xem quảng cáo!

Xin nhắc lại đây chỉ là DONATE:<
Continue reading

Sankaku Opera – Chap 5.

Rpkg3e5n

Details

Dành yêu thương và ủng hộ cho TOFU tại đây!!

Có thể bấm link này để DONATE  – hoặc – Link này là xem quảng cáo!

Xin nhắc lại đây chỉ là DONATE:<

Continue reading

Sankaku Opera – Chap 4.

V1rmho2y

Details

Dành yêu thương và ủng hộ cho TOFU tại đây!!

Có thể bấm link này để DONATE  – hoặc – Link này là xem quảng cáo!

Xin nhắc lại đây chỉ là DONATE:<

Continue reading

Escape Journey – Extra+Papers (End)!

d193d-escape_journey_c01_01

Details

Dành yêu thương và ủng hộ cho TOFU tại đây!!
Có thể bấm link này để DONATE  – hoặc – Link này là xem quảng cáo!

Xin nhắc lại đây chỉ là DONATE:<

Continue reading

Escape Journey – Chap 6!

d193d-escape_journey_c01_01

Details

Dành yêu thương và ủng hộ cho TOFU tại đây!!
Có thể bấm link này để DONATE  – hoặc – Link này là xem quảng cáo!

Xin nhắc lại đây chỉ là DONATE:<

Continue reading

Escape Journey – Chap 5!

d193d-escape_journey_c01_01

Details

Dành yêu thương và ủng hộ cho TOFU tại đây!!
Có thể bấm link này để DONATE  – hoặc – Link này là xem quảng cáo!

Xin nhắc lại đây chỉ là DONATE:<

Continue reading