Happy New Year! – 2017

Năm mới chúc các bạn gặp nhiều may mắn nhé!
Cũng chúc Tofu tiếp tục nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người híhí.
Sang tuần chắc sẽ bắt tay vô check lại được rồi   – Sang năm mình sẽ chăm chút cho hình ảnh của TOFU nhiều hơn (maybe) / bạn nào rảnh cứ tham gia hoặc cộng tác nhé!
Giáng sinh vui vẻ hí hí!!

poisones beauty. Grand Finale' of the gala in Chapter 5 of Ana's shades. Read story at the link below: